Servis: 041 786 583

KO

Oddelek KO se ukvarja s periodičnim pregledovanjem opreme pod tlakom v skladu s Pravilnikom o pregledovanje in preizkušanjem opreme pod tlakom (Ur. l. RS 92/08).


Kontrolni organ - mobilna enota

Za izvajanje pregledov opreme pod tlakom smo pooblaščeni s strani MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO z odločbo 315-12/2008-10 in akreditirani pri SLOVENSKI AKREDITACIJI z akreditacijsko listino K-087 za sledeča področja:

Kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom:

 • kotli, sterilizatorji in avtoklavi; 

Tlačne posode:

 • enostavne tlačne posode;
 • za paro, vročo vodo, termo olja;
 • za tehnične pline (zrak, dušik in ogljikov dioksid);
 • za utekočinjene pline iz zraka (ogljikov dioksid);
 • za hladilne medije;
 • izmenjevalniki toplote.

Cevovodi:

 • za vročo vodo in paro, ter hladilne medije;
 • za tehnične pline (zrak, dušik in ogljikov dioksid);
 • za utekočinjene pline iz zraka (ogljikov dioksid);

Varovalna oprema in tlačni pribor:

 • varnostni ventil;
 • regulacijski ventil;
 • tlačni pribor.


Pomembno 

Uporabnik opreme pod tlakom je dolžen opremo pod tlakom z visoko in nizko stopnjo nevarnosti varno uporabljati, pregledovati in vzdrževati. Za opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je potrebno pred uporabo izvesti uvodni pregled in jo prijaviti z evidenčnim listom pri Ministrstvu za gospodarstvo, ki podeli posamezni enoti opreme pod tlakom evidenčno številko. 

V obratovanju je potrebno opremo pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti periodično pregledovati v skladu z navodili proizvajalca in zakonodajo. Za izvajanje pregledov uporabnik sklene pogodbo s kontrolnim organom za periodično pregledovanje opreme pod tlakom.


Servis

Brezhibno delujoča naprava je pogoj za uspešno opravljanje vaše dejavnosti
več o servisu >>

Produkcija: Sloway spletne rešitve © 2014 - Kota d.o.o. Petrovče Slovenija