Servis: 041 786 583

Servis

Brezhibno delujoča naprava je pogoj za uspešno opravljanje vaše dejavnosti. Za nemoteno delovanje naprave s svojo strokovnostjo, zanesljivostjo in odzivnostjo poskrbi naš servis. 

Svoje znanje in bogate izkušnje naši serviserji uspešno uporabljajo pri vzdrževanju opreme. Servis spremlja posamezne faze izdelave in montaže sistemov. Spremljanje je potrebno zaradi nemotenega povezovanja različnih krmilnih sistemov v zaključeno celoto.

Za nemoteno obratovanje sistemov poskrbimo predvsem z preventivnimi posegi in kvalitetnimi nadomestnimi deli, ki omogočajo daljšo življenjsko dobo, v veliki meri pa prihranijo ogromno finančnih sredstev. Zaradi naše dostopnosti 24 ur na dan, vsak dan in ustrežljivosti nam stranke zaupajo.

Preizkusi tesnosti opreme

Oddelek SERVIS se ukvarja s kontrolnim pregledovanjem opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS 78/08). Za izvajanje pregledov opreme pod tlakom smo pooblaščeni s strani MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE z odločbo 35425-3/2009-2.


Servis

Brezhibno delujoča naprava je pogoj za uspešno opravljanje vaše dejavnosti
več o servisu >>Produkcija: Sloway spletne rešitve © 2014 - Kota d.o.o. Petrovče Slovenija