Servis: 041 786 583

Kontrolni organ

Kontrolni Organ se ukvarja s periodičnim pregledovanjem opreme pod tlakom v skladu s Pravilnikom o pregledovanje in preizkušanjem opreme pod tlakom (Ur. l. RS 92/08).


Kontrolni organ - mobilna enota

Za izvajanje pregledov opreme pod tlakom smo pooblaščeni s strani MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO z odločbo 315-12/2008-10 in akreditirani pri SLOVENSKI AKREDITACIJI z akreditacijsko listino K-087 za sledeča področja:

  • Kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregretja

  • Tlačne posode

  • Varovalna oprema in tlačni pribor

  • Servis

izvajamo servis in obnovo varnostnih ventilov, regulacijskih ventilov ter drugega pribora za opremo pod tlakom;
uradni serviserji za HERL in Danfoss varnostne ventile;


Pomembno 

Uporabnik opreme pod tlakom je dolžen opremo pod tlakom z visoko in nizko stopnjo nevarnosti varno uporabljati, pregledovati in vzdrževati. Za opreme pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je potrebno pred uporabo izvesti uvodni pregled in jo prijaviti z evidenčnim listom pri Ministrstvu za gospodarstvo, ki podeli posamezni enoti opreme pod tlakom evidenčno številko.

V obratovanju je potrebno opremo pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti periodično pregledovati v skladu z navodili proizvajalca in zakonodajo. Za izvajanje pregledov uporabnik sklene pogodbo s kontrolnim organom za periodično pregledovanje opreme pod tlakom.

Produkcija: Sloway spletne rešitve © 2014 - Kota d.o.o. Petrovče Slovenija